.....

 ..........................................................................................

لعنت به همه راه هایی که عرضه ندارند من را به تو برسانند

من حواس فاصله ها را پرت میکنم, تو فقط بیاا...

..........................................................................................

خلیییییی با معرفت هستیدقلب

 ..........................................................................................

/ 82 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
sahel

apammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

هارای

wow خیلی باحال بود[نیشخند]

sahel

apammmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

دخترباران

[گل]

آزی

خیلی وقته بیخبریم ازت انشالله که خوب و شاد باشی

تندیس تنهایی

__&&&&&&___سلام دوست خوبم ___&&&*&&**_ ______**&&**__ آپ كردم _______**&&**__ ________**&&**____منتظر حضور پرمهرت هستم _______ __$$&$$$_______________$&$$$ ______$$&&1111$$$&&_________ &&1111$$&& ___$$&&111111111$$$&&____&&1111111111$$&& ___$&1111111111111$$&&__&&111111111111$$$& __$&1111111111111111$$&&111111111111111$$$& __$&111111111$$$$1111$$1111$$$$111111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$1111$$$$$$$$$1111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$$11111111$$& _$$11111111$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$111111111$& __$111111111$$$$$___منتظرم__$$$$$111111111$$& __$&1111111111$$$$$$$$$$$$$$$$11111111111$& ___$111111111111$$$$$$$$$$$$111111111111$& ____&11111111111111$$$$$$111111111111111& _ ____&11111111111111$$11111111&&111$$&& ____ __&&1111111111111111111111&&11$&

sahel

apammmmmmmmmmmmmmmmmmm bedo u chera ap nemishiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii